Tuyển dụng Kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Các công việc liên quan đến kế toán
– Lập & lưu trữ...

Tuyển dụng hành chính nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo theo quy trình tuyển dụng, đào tạo của công ty: Đăng tuyển dụng, lọc hồ sơ và liên...