Bể Bơi Anh Minh-Hồ Vĩnh Hoàng

Hà Nội đất chật người đông, nhưng đông thế nào thì cũng nên đầu tư cho gia đình những tiện ích tuyệt vời nhất, đó là lời nói trao đổi của anh Minh...